City Ford Vũng Tàu

  • Bán hàng: 0918.333.223 - 0933.59.00.77
  • Kỹ thuật: 0933.59.00.77
  • marketing.vungtau@cityfords.com
Chào anh chị. Để nhận được BÁO GIÁ MỚI NHẤT từ City Ford chi nhánh Vũng Tàu , anh chị hãy liên hệ qua số: 0933.59.00.77 - 0918.333.223 hoặc điền form báo giá dưới đây. Xin cảm ơn.

City Ford - Chi nhánh Vũng Tàu

  • Bán hàng: 0918.333.223 - 0933.59.00.77
  • Kỹ thuật: 0933.59.00.77
  • marketing.vungtau@cityfords.com
  • Số 40A đường 30/4, P.9, Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam
  • Bảo lưu tất cả các quyền - Phiên bản 2016 - Đăng nhập
  • Một sản phẩm của SOHU Vũng Tàu